-1

ДОТООД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТАЙЛАН ТАНИЛЦУУЛЛАА

2024-04-04 00:00:00    |   85

Шүүхийн тамгын газраас 1, 2 дугаар сарын “Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэрэгжилт, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хяналт шинжилгээ үнэлгээ” хийсэн ажлын тайланг Шүүхийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга Ц.Уламбаяр, 2024 оны нэгдүгээр улирлын Шүүн таслах ажиллагааны мэдээний тойм болон хойшилсон хурлын судалгааг мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Э.Должинсүрэн нар нийт шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилчдад танилцуулж цаашид авах арга хэмжээний талаар санал солилцлоо.

. . .