БАЯНХОНГОР ШҮҮХ http://bayankhongor.court.gov.mn/ ru БАЯНХОНГОР ШҮҮХ DataLife Engine ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА http://bayankhongor.court.gov.mn/news/1960--.html http://bayankhongor.court.gov.mn/news/1960--.html

Баянхонгор аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын 2023 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу "Стресс менежмент" сэдэвт сургалтыг шүүхийн байранд зохион байгууллаа.

 

Сургалтаар байгууллагын ажилтан албан хаагчдад "Стресс менежмент"-ын талаарх холбогдох ойлголт, мэдлэгийг өгөхийн зэрэгцээ албан хаагчдын стрессийн түвшинг тодорхойлж, стрессээ удирдан зохицуулах мэдлэг чадварыг нэмэгдүүлэн зөв дадал хэвшлийг бий болгох дасгал ажлыг хийлээ.

Бидний урилгыг хүлээн авч "Стресс менежмент" сэдэвт сургалтыг явуулсан сэтгэл судлаач Н.Хубилайд баярласан талархсанаа илэрхийлье.

]]>
admin Mon, 30 Jan 2023 12:56:44 +0000
СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ПРОЦЕССЫН ТОЙМ №1 - ХЭРГИЙН ОРОЛЦОГЧ НЬ ШҮҮХИЙН ДУУДСАНААР ХҮРЭЛЦЭН ИРЭХ ҮҮРЭГТЭЙ http://bayankhongor.court.gov.mn/news/1956--1-.html http://bayankhongor.court.gov.mn/news/1956--1-.html ]]> admin Mon, 30 Jan 2023 10:47:17 +0000 СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ТОЙМ №2 - АСРАН ХАМГААЛЖ, ТЭЖЭЭН ТЭТГЭЖ БАЙСНЫГ ШҮҮХЭЭС ТОГТООВ http://bayankhongor.court.gov.mn/news/1955--2-.html http://bayankhongor.court.gov.mn/news/1955--2-.html ]]> admin Mon, 30 Jan 2023 09:57:26 +0000 ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ТОЙМ №1 - ХҮНДЭТГЭН ҮЗЭХ ШАЛТГААНГҮЙГЭЭР ХУУЛИЙН ХУГАЦААГ ХЭТРҮҮЛСЭН БОЛ ЗӨРЧИЛД ТООЦОГДОНО http://bayankhongor.court.gov.mn/news/1954--1-.html http://bayankhongor.court.gov.mn/news/1954--1-.html ]]> admin Mon, 30 Jan 2023 09:45:44 +0000 БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ /2023.01.30–2023.02.03/ http://bayankhongor.court.gov.mn/irgen/1959--2023013020230203-.html http://bayankhongor.court.gov.mn/irgen/1959--2023013020230203-.html admin Fri, 27 Jan 2023 11:09:28 +0000 БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ /2023.01.30–2023.02.03/ http://bayankhongor.court.gov.mn/eruu/1958--2023013020230203-.html http://bayankhongor.court.gov.mn/eruu/1958--2023013020230203-.html admin Fri, 27 Jan 2023 11:08:51 +0000 БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ /2023.01.30–2023.02.03/ http://bayankhongor.court.gov.mn/zah/1957--2023013020230203-.html http://bayankhongor.court.gov.mn/zah/1957--2023013020230203-.html admin Fri, 27 Jan 2023 11:08:25 +0000 БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ /2023.01.23–2023.01.27/ http://bayankhongor.court.gov.mn/eruu/1953--2023012320230127-.html http://bayankhongor.court.gov.mn/eruu/1953--2023012320230127-.html admin Fri, 20 Jan 2023 09:51:08 +0000 БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ /2023.01.23–2023.01.27/ http://bayankhongor.court.gov.mn/irgen/1952--2023012320230127-.html http://bayankhongor.court.gov.mn/irgen/1952--2023012320230127-.html admin Fri, 20 Jan 2023 09:50:45 +0000 БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ /2023.01.23–2023.01.27/ http://bayankhongor.court.gov.mn/zah/1951--2023012320230127-.html http://bayankhongor.court.gov.mn/zah/1951--2023012320230127-.html admin Fri, 20 Jan 2023 09:50:22 +0000